DEEP FRIED CAT FISH (Cá Bông Lau Chiên Nước Mặn Tỏi)