DEEP FRIED STRIPE BASS WITH FISH (Cá Bass Chiên Dòn Nước Mắm Tỏi (THAI STYLE +$3.00))