STEAMED VERMICELLI W/ PRAWN & BEEF (Bánh Hỏi Tôm Bò Nướng)